Weboldalunk használatával jóváhagyod, hogy a kényelmes böngészés érdekében oldalunk cookie-kat használ. Erről bővebben az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatsz.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Szvetkó Anikó EV.
Székhelye: 2484 Gárdony, Török Bálint .u. 68.
Telefon: +36 20 249 1721
E-mail cím: info@webpolc.hu
Internet cím: www.webpolc.hu
Nyilvántartási száma: 55361192

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Személyes adat: bármely természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható meghatározott adat, amelyből levonható az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.
Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Adatkezelés célja, időtartama

Weboldal látogatása: Az Érintett az Adatkezelő weboldalának látogatása során rögzíti az érintett IP címét, a látogatás időpontját, és a megtekintett oldal címét. Az Adatkezelő ezeket az adatokat a weboldalán keresztül küldött adatok (ideértve a személyes adatokat is) biztonságos továbbítása érdekében, esetleges rendszerbiztonsági visszaélések felderítése és bizonyítása céljából tárolja, amelyeket 3 hónap elteltével töröl.

Regisztráció: Az Érintett a weboldalon történő regisztrációja során megadott adatai rögzítésének célja, hogy: - az Érintett és Szolgáltató között a kapcsolattartás lehetősége biztosítva legyen. - a weboldalon leadott megrendelését a Szolgáltató szolgáltatását hatékony, biztonságos és személyre szabott formában tehesse, és a szolgáltatást teljesíteni tudja. Az adatkezelés időtartama a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A személyes adatokat, értesítési kérelmeket, hírlevél feliratkozást bejelentkezés után a Weboldal jobb felső sarkában található „Bejelentkezés” ikon „Fiók” menüpontjában az Ügyfél bármikor módosíthatja, továbbá ugyanitt a fiókját/regisztrációját összes személyes adatával együtt bármikor törölheti.
Hírlevélre feliratkozás: email alapú hírlevél küldése az Érintett részére, amely tájékoztató aktuális információkról, termék újdonságokról vagy egyéb a weboldal profiljába illő témákról, amelyek beleférnek esetleges gazdasági reklámtevékenység fogalomkörébe is.
Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett Személyes adatainak megadása mindig saját beleegyezésén alapul. Ezen adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Szolgáltató az Érintett megrendelését kezelhesse és kézbesíthesse. Továbbá regisztráció alkalmával és hírlevélre történő feliratkozással, hogy Szolgáltató tájékoztatni tudja az Érintettet a weboldal és ott található termékek témájával kapcsolatos információkról.

A kezelt adatok köre

Kötelezően megadandó adatok:
- Regisztráció nélküli vásárlásnál: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, továbbá házhozszállítás választása esetén postacím.
- Regisztrációnál: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, számlázási cím.
- Hírlevélre történő feliratkozásnál: keresztnév, e-mail cím.

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Érintett, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek.
A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása. Érintett a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti, az alábbiak szerint.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– Érintett által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:
– a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
– a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága
– mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Érintett (csak olyan webhely esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)
– a webhelyet meglátogató Érintett földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan)
– webhely böngészése kezdésének időpontja
– a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja
– a webhely böngészésének időtartama.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:
– Érintett e-mail címe és jelszó (Érintett döntése szerint kerülhet eltárolásra)
– Érintett által használt eszköz IP címe.

Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely biztonságos és felhasználóbarát működésének biztosítása az Érintett számára, valamint anonim adatok gyűjtése a webhely használatáról. Ezen belül:
– Érintett böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Érintettnek minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez:
– A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a Érintettek igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa Adatkezelő.
– Érintett (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő szolgáltatása utáni érdeklődés területi feltérképezése.
– A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre az Érintett annak érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Érintettek egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google Ireland Ltd.) eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google sütik megjegyzik a felhasználó által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti. A fenti anonim adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google Analytics és a YouTube eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A Google Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Google Ireland Ltd. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.
Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a közösségi oldalon történő kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér. A Facebook Ireland Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd. az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e pontban írt anonim adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

Adatkezelő a fenti szolgáltatók itt írt szolgáltatását felhasználja annak érdekében, hogy az Érintett böngészéshez használt eszközére a Adatkezelő webhelyének meglátogatását követően saját szolgáltatására vonatkozó reklámokat juttasson el.
Az alábbi célokhoz rendelt adatok Érintett személyéhez kapcsolható módon kerülnek rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:
– felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Érintett döntése szerint)
– Érintett belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve.
A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve. A felhasználói név és jelszó Érintett döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt a Érintett eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Érintett gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. A Érintett eszközén csak az a süti tárolódik, amivel engedélyezi a Google Analytics adatgyűjtését. Ezt ki tudja törölni böngészője beállításaiban, amivel megszűnik az adatgyűjtés. Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Ireland Ltd. által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook Ireland Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük megakadályozásáról Érintett bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listákon. A webhely Felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) Adatkezelő által nem kerülnek eltárolásra. Ezen adatokat szolgáltató sütik helyileg a Érintett eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el.

Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a Facebook Ireland Ltd. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről Érintett bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró figyelmeztető sávból elérhető "További tájékoztató” feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook Ireland Ltd. https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a Facebook Ireland Ltd. által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés:

Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen. A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő weboldalán történő elhelyezésével válik lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése. Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Érintettek hozzájárulása nélkül.

A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő weboldalán. A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Érintett hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha Érintett ahhoz előzetesen hozzájárult.

A Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő, a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek. A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – az Érintett bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon.

Adatfeldolgozók

Az ügyfelekkel kapcsolatban az Adatkezelő az alábbi cégeknek továbbít adatokat, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Továbbá az Érintett személyes adatait Szolgáltató felhasználja az online szolgáltatásaival való visszaélések, a veszteségek és csalások megelőzésére és kivizsgálására az online vásárlási viselkedések elemzésével.
Az Érintett által Szolgáltató részére megadott kapcsolattartási és számlázási adatok az alábbi programban kerülnek tárolásra, azaz az alábbi adatfeldolgozóval dolgozunk együtt:

Számlázási szolgáltató:
Számlázz.hu KBOSS.hu Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása.

A részünkre könyvelői szolgáltatást biztosító társaság is adatfeldolgozónak minősül:
Név: N-line Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Tamási Áron utca 21/a
Tevékenység: könyvelés, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a szolgáltatást.
Továbbított személyes adatok: a számlázáshoz szükséges adatok, név és cím.

Postai szolgáltatók csomag küldők:
A kézbesítéshez szükséges személyes adatokat továbbítjuk a futárszolgálat részére is:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755

CARERO s.r.o.
Székhelye: Písek 311, 739 84 Písek, Cseh Köztársaság
Cégjegyzékszám: C 341556

Tevékenység: futárszolgálat – az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a házhozszállítási szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó a Webáruházban vásárolt termékek futárszolgálattal történő kézbesítését választja, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítés érdekében az ahhoz szükséges adatokat az Adatkezelő a futárszolgálat részére átadja. Továbbított adatok: a kiszállításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatok; név, cím, telefonszám.

Tárhely szolgáltató:
ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen Kassai út 309 III/304
info@shoprenter.hu
06-1/234-5011
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Adattovábbítás

Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Érintettek a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adattovábbítás címzettje:
Barion Payment Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.  
Telefon: +36 1 464 70 99
E-mail: adatvedelem@barion.com
Webhely: https://www.barion.com/hu/

A Barion Payment Zrt.  az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke. Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert üzemeltetni tudja.

A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:
– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
– az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
– a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Érintett érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése. Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását. Érintett foglalás/megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Érintettre nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá. Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére. Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást az Érintettek magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

A továbbított adatok köre:
– a vásárlás során kosárba helyezett termékek és a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek)
– vezetéknév
– keresztnév
– telefonszám
– e-mail cím
– cím
– IP cím

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Érintett közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.
Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint az Érintett részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – az Érintett bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon.
Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan kezel és tárol, személyes adatokról papír alapú másolat nem készül. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által a Weboldalon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot (megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult), valamint a sértetlenséget (védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát).

Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, és rá vonatkozó személyes adatokról. Vagy ha az Érintett regisztrált a Weboldalon, akkor ott belépve fiókjába maga is letöltheti, módosíthatja vagy törölheti teljesen a Szolgáltatónál tárolt személyes adatait. A törlést követően azonnal megszűnik az Érintett fiókja és vele együtt Szolgáltatónál véglegesen és visszafordíthatatlanul törlődnek adatai.
Az Érintettnek jogában áll személyes adatinak az Adatkezelő jogos érdekein alapuló feldolgozással szemben észrevételt tenni vagy tiltakozni az Adatkezelő bármely elérhetőségén. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu). Vagy az Érintett jogainak megsértése esetén fordulhat bírósághoz.

Az Adatkezelési tájékoztató csak a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelés telje megértéséhez. Azon kérdésekben, amelyekre jelen Adatkezelési tájékoztató nem adott egyértelmű választ, az Érintett kérhet tájékoztatást az Adatkezelő elérhetőségein.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének napja 2021.01.15.

Az oldal tetejére